Pre-order
FORMULIER

Pre-order voor een elektrische taxi van Etioca en het bijbehorende ecosysteem ("SmartCab").
Te leveren door: Etioca SP Limited, een bedrijf opgericht naar het recht van Gibraltar met bedrijfsnummer 120815 en met statutaire zetel in Madison Building, Midtown, Queensway, GX11 1AA, Gibraltar ("Leverancier").


Prijs per SmartCab

100 € eenmalige aanbetaling voor prioritaire bestelling, te storten op de rekening van de Leverancier. Het rekeningnummer is terug te vinden op deze pagina.
De Klant moet de Leverancier zijn betalingsbevestigingsgegevens verstrekken.
Voorafgaand aan ondertekening van de aanvullende overeenkomst (zoals hieronder gedefinieerd), zal de Leverancier de volledige gebruiksvoorwaarden ontvangen, inclusief verdere vergoedingen.
In geval van een verzoek om terugbetaling kunt u een e-mail sturen naar form@etioca.com.
Het verzoek wordt zo spoedig mogelijk behandeld en de klant ontvangt de terugbetaling na de nodige technische tijd.
Het bedrag van de restitutie komt overeen met het totale betaalde bedrag minus de in rekening gebrachte provisies.


Speciale leveringsinstructies

De Leverancier levert en de Klant koopt het aantal SmartCabs zoals vermeld in dit pre-orderformulier.
De Leverancier zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de SmartCab op de relevante leveringsdatum op de leveringslocatie te leveren.
De Leverancier behoudt zich het recht voor om de specificatie voor de SmartCab te wijzigen indien toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten dit noodzakelijk maken.
De Leverancier kan, naar eigen goeddunken, wijzigingen in deze voorbestelling aanvaarden na de datum van het aangaan ervan door de Leverancier en de Klant.
De Leverancier en de Klant komen overeen te goeder trouw te onderhandelen met het oog op de sluiting van een meer gedetailleerde overeenkomst. In deze overeenkomst worden de voorwaarden vastgesteld waaronder de Leverancier de SmartCab zal leveren en de Klant de SmartCab zal kopen ("aanvullende overeenkomst").
Dit pre-orderformulier valt onder het recht van Gibraltar. Geen andere voorwaarden zijn van toepassing.

Etioca Logo
Privacybeleid Cookiebeleid Gebruiksvoorwaarden